Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet voortdurend in gesprek is met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Deze dialoog heeft tot een aantal aanvullende maatregelen geleid, die in deze brief toegelicht worden. De staatssecretaris gaat in op de volgende onderwerpen:

- Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;

- Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur;

- Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen;

- Grensarbeiders (tijdelijke vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen);

- Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;

- Reiskostenvergoeding in de loonheffingen;

- Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;

- Maatregel voor om te bouwen taxi’s;

- Geldigheid taxatierapport motorrijtuig;

- Invorderingsrente en belastingrente.

Deze nieuwe maatregelen en de reeds eerder aangekondigde maatregelen zijn vastgelegd in het beleidsbesluit dat op 14 april 2020 is gepubliceerd (nummer nog niet bekend). Daarnaast blijft het kabinet in gesprek met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving over de gevolgen van het coronavirus en probeert zodra er knelpunten gesignaleerd worden tot een oplossing te komen. De Kamer zal nader worden geïnformeerd (als dat aan de orde is) over nadere maatregelen en over relevante ontwikkelingen in de uitvoering door de Belastingdienst.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
14 april 2020
Rolnummer
2020-0000071409

Naar de bovenkant van de pagina