Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Ontvanger heeft aan X (belanghebbende) na een gerechtelijke procedure meegedeeld dat het uitstel van betaling voor het (resterende) bedrag van € 47.997 is komen te vervallen. X heeft het bedrag betaald. De Ontvanger heeft van de betaling € 4.850 aangemerkt als betaling van invorderingsrente en € 43.147 in mindering gebracht op het openstaande belastingbedrag van € 47.997.

X heeft op of omstreeks 2 februari 2021 het nog openstaande bedrag van € 4.850 betaald. De Ontvanger heeft van deze betaling € 490 aangemerkt als betaling van invorderingsrente en € 4.360 in mindering gebracht op het openstaande belastingbedrag van € 4.850. X heeft tegen deze beschikking, waarbij de ontvanger € 490 invorderingsrente in rekening heeft gebracht, tijdig bezwaar gemaakt.

De Ontvanger heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat hij de mening is toegedaan dat X geen bezwaar kan maken tegen de wijze van afboeking van een betaling.

Dat acht Rechtbank Zeeland-West-Brabant onterecht. De Rechtbank oordeelt dat X in bezwaar is opgekomen tegen de vaststelling van het bedrag van de invorderingsrente. Hij wil immers dat de invorderingsrente van € 490 tot nihil wordt verminderd. De Ontvanger heeft het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard en het beroep is daarom gegrond.

Voor het overige is het beroep ongegrond. De Ontvanger heeft voor de berekening van invorderingsrente over het op 2 februari 2021 openstaande bedrag van € 4.850 een juiste uitvoering gegeven aan de wettelijke bepalingen. Er is geen sprake van gewekt vertrouwen. De invorderingsrente is tot het juiste bedrag in rekening gebracht.

De Ontvanger wordt veroordeeld in de proceskosten van X voor een bedrag van € 1.518.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
15 juli 2022
Rolnummer
21/2100
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:3907
NLF-nummer
NLF 2022/1471
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0004770&artikel=7,bwbr0004770&artikel=7

Naar de bovenkant van de pagina