Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is van Turkse afkomst en woont in Nederland. Hij is in 2009 gewond geraakt bij een vliegtuigongeluk met een Boeing van Turkish Airlines nabij Schiphol. Hij heeft in verband daarmee schadevergoedingen ontvangen van € 84.134,83 (Turkish Airlines) en (na aftrek advocaatkosten) $ 2.000.738 (Boeing). De schadevergoedingen zijn niet in de aangiften IB/PVV vermeld.

De Inspecteur heeft bij brief aan X medegedeeld dat navorderingsaanslagen worden uitgereikt over de jaren 2009, 2010 en 2012 waarbij de van Turkish Airlines (2009 en 2010) en Boeing (2012) ontvangen bedragen worden belast als inkomen uit werk en woning. Een delegatie van het afpakteam heeft een bezoek gebracht aan de woning van X en de navorderingsaanslagen uitgereikt. Bij het huisbezoek was X niet aanwezig. De echtgenote was er wel. Tijdens het huisbezoek zijn ordners ingezien en meegenomen. Naar aanleiding van informatie uit een ordner (hierna: de ordner) is aan X nadere informatie verzocht. X heeft geweigerd deze informatie te verstrekken met als motivering dat de ordner onrechtmatig is verkregen en onder het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht van het advocatenkantoor valt. De Inspecteur heeft daarop aan X met dagtekening 24 november 2014 en 22 december 2014 informatiebeschikkingen gegeven.

In geschil is of de informatiebeschikkingen terecht zijn gegeven. Niet in geschil is dat alle in de ordner opgenomen stukken betrekking hebben op de procedure tegen Boeing/Turkish Airlines.

Hof Den Bosch stelt in hoger beroep vast dat de stukken in de ordner aan de advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat zijn toevertrouwd. De advocaat heeft zich ten aanzien van alle stukken in de ordner terecht beroepen op zijn verschoningsrecht. De informatie die in de ordner is opgenomen, is met schending van het verschoningsrecht verkregen en mag daarom niet worden gebruikt voor de belastingheffing. De Inspecteur was daarom niet bevoegd om vragen te stellen naar aanleiding van de informatie uit de ordner. De informatiebeschikking van 22 december 2014 is ten onrechte gegeven en moet worden vernietigd. De informatiebeschikking van 24 november 2014 wordt gedeeltelijk vernietigd, omdat drie vragen onvoldoende concreet weergeven welke informatie en stukken de Inspecteur wenst te verkrijgen.

Het geschil over een tweetal informatiebeschikkingen gaat over de reikwijdte van het verschoningsrecht van advocaten. Het materiële geschilpunt, zijn schadevergoedingen belast, komt niet aan de orde. Vanzelfsprekend is die materiële vraag wel iets dat aan de orde had kunnen komen. Voor een informatiebeschikking is immers een heffingsbelang, althans een mogelijk heffingsbelang, nodig. Momenteel is de vraag of schadevergoedingen belast zijn vooral aan de orde bij politieagenten die uit hoofde van eigen regelingen vergoedingen ontvangen. Zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2017 met voorafgaande conclusie van A-G Niessen. Analoog aan zijn punt 4.2 is het materiële geschil redelijk samen te vatten in: een uitgekeerde vergoeding voor nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat, behoort alleen dan niet tot het inkomen indien het nadeel geen of onvoldoende verband houdt met gederfd inkomen/winst. In deze zaak lijkt het voor de hand te liggen dat minst genomen een goed deel daarmee wel verband houdt. Dus: een (mogelijk) heffingsbelang.

Maar zoals gezegd ziet deze procedure niet op de schadevergoedingen, maar op het mogen gebruiken van informatie uit de advocatenordner waaruit bleek dat de schadeclaim onder andere was gemotiveerd met de stelling dat belanghebbende voorafgaand aan het ongeluk een succesvol zakenman was.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2008, 2009, 2012
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
25 april 2019
Rolnummer
17/00005 t/m 17/00021
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2019:1566
Auteur(s)
mr. B.J.G.L. Jaeger
Jaeger Advocaten-belastingkundigen
NLF-nummer
NLF 2019/1687
Aflevering
25 juli 2019
Judoreg
NFB2630
bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=47&lid=1,bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=52&lid=7,bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a&lid=1,bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=53,bwbr0002320&artikel=53,bwbr0002320&artikel=53a&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina