Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze zaak betreft een tweede verzoek om wraking in dezelfde hoofdzaak. De hoofdzaak is bij de belastingkamer van de Hoge Raad aanhangig met nummer 21/03064 en betreft een beslissing op verzet in een zaak met betrekking tot zorgtoeslag.

Op 7 oktober 2021 is aan partijen bericht dat de Hoge Raad op vrijdag 15 oktober 2021 uitspraak zal doen. Naar aanleiding daarvan heeft X (verzoekster) de drie raadsheren van de belastingkamer die de zaak behandelen gewraakt, alsook de rolraadsheer.

Na de conclusie van A-G Valk op 28 januari 2022 (21/04294, ECLI:NL:PHR:2022:158) heeft de Hoge Raad bij uitspraak van 1 april 2022 (21/04294, ECLI:NL:HR:2022:492, NLF 2022/0772, met noot van Van der Vegt) het verzoek om wraking van de rolraadsheer niet-ontvankelijk verklaard, en het verzoek om wraking van de overige drie raadsheren afgewezen.

De Hoge Raad heeft de behandeling van de hoofdzaak daarop voortgezet.

Aan X is bericht dat het cassatieberoep niet aan de wettelijke vereisten voldoet omdat het niet is gemotiveerd. Van de gelegenheid om de gronden van haar beroep aan te vullen, heeft X geen gebruik gemaakt. Voorts heeft zij het verschuldigde griffierecht niet voldaan.

Nadat aan partijen op 22 september 2022 was bericht dat de belastingkamer van de Hoge Raad op 30 september 2022 uitspraak zou doen, heeft X op de dag van de uitspraak, kort na middernacht, een nieuw wrakingsverzoek gedaan.

Met betrekking tot twee van de drie gewraakte raadsheren geldt volgens A-G Valk de regel van artikel 8:16, lid 4, Awb: omdat het nieuwe tegen hen gerichte verzoek om wraking geen nova vermeldt, wordt het niet in behandeling genomen.

Met betrekking tot de derde raadsheer is volgens de A-G evident sprake van misbruik van procesrecht. Ook in zoverre kan het verzoek daarom buiten behandeling worden gesteld, zonder voorafgaande behandeling ter zitting.

De A-G concludeert tot het buiten behandeling stellen van het verzoek om wraking ten aanzien van alle gewraakte raadsheren.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
A-G
Datum instantie
4 november 2022
Rolnummer
22/03628
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:1020
Auteur(s)
Michiel Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2022/2162
Aflevering
10 november 2022
Judoreg
NFB5315
bwbr0005537&artikel=8:16,bwbr0005537&artikel=8:16

Naar de bovenkant van de pagina