Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Uit de memorie van toelichting bleek dat de zogenoemde 10%-regeling is afgeschaft omdat deze in de praktijk als te ingewikkeld werd ervaren en (daardoor) te weinig gebruik van de regeling werd gemaakt.

Beperkt gebruik 10%-regeling

Diverse partijen hebben vragen gesteld met betrekking tot het beperkte gebruik van de regeling. De staatssecretaris geeft aan dat niet inzichtelijk is hoe groot de groep is die in aanmerking komt voor de 10%-regeling. Voor het wetsvoorstel dat nu voorligt, is geraamd dat jaarlijks 500 mensen daadwerkelijk en succesvol een beroep doen op de 10%-regeling. Het is niet de verwachting van de Belastingdienst/Toeslagen dat het gebruik ten opzichte van de periode v贸贸r 2012 zal toenemen.

De regeling doet recht aan de uitspraken van de Raad van State

Rubriek(en)
34 785 Belastingplan 2018
Instantie
MvF
Datum instantie
25 oktober 2017
Rolnummer
34 785, 6
NLF-nummer
NLFs 2017/0527
Aflevering
4 november 2017
Judoreg
NFB864
Auteur(s)
Corine de Jong
Bruggink en Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs

X