Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Het wetsvoorstel ‘Minimumbelasting 2024’ is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De NOB deelt graag haar reactie. Deze reactie is als volgt ingedeeld:

 1. Omzetting voordeel stimuleringsregelingen in ‘refundable tax credit / Marketable Transferable Tax Credits’
 2. Inkomen-inclusiebijheffing (hoofdstuk 4) - Fluctuaties belangen gedurende het verslagjaar
 3. Bepaling van het kwalificerende inkomen of verlies (hoofdstuk 6) - interactie met de objectvrijstelling
 4. Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing (hoofdstuk 8)
 5. Verplaatsing gedurende het verslagjaar en bepaling uitgesloten inkomen op basis van reële aanwezigheid
 6. Bijzondere bepalingen omtrent bedrijfsreorganisaties en houdsterstructuren (hoofdstuk 9)
 7. Regelingen inzake fiscale neutraliteit en uitdelingsstelsels (hoofdstuk 10)
 8. QDMTT en QDMTT Safe Harbour
 9. Implementatie administratieve richtsnoeren februari en juli 2023
 10. Pijler 2 naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing

Metadata

Rubriek(en)
Wet minimumbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
13 november 2023
Rolnummer
36 369
NLF-nummer
NLF 2023/2670
Aflevering
23 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina