Direct naar content gaan

Samenvatting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 2 december 2022 V&A 22-001 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa Uitv.besl. LB 1965 en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
22 december 2022
Rolnummer
V&A 22-001
NLF-nummer
NLF 2022/2405
Aflevering
8 december 2022
bwbr0002489&artikel=10aa,bwbr0002489&artikel=10aa

Naar de bovenkant van de pagina