Direct naar content gaan

Samenvatting

Een medewerker van de gemeente A heeft op grote schaal misbruik gemaakt van zijn positie binnen de gemeente. Dat deed hij onder andere op de volgende manier. Hij verzocht leveranciers om facturen ten aanzien van de levering van bepaalde goederen of diensten – waarvan achteraf is gebleken dat het privé-aankopen ten behoeve van de medewerker zelf betrof – aan de fiscale eenheid X (belanghebbende) te richten. Vervolgens verzocht de medewerker X om de aan haar gerichte facturen te betalen, nieuwe facturen op te maken met daarbovenop een winstopslag en deze aan de gemeente te factureren. Voor deze facturen aan de gemeente verstrekte de medewerker een opdrachtbevestiging. Door de medewerker werd aangegeven welke algemene beschrijving op de factuur moest worden vermeld. Deze facturen zijn door de gemeente betaald. De facturen die door de leveranciers aan X zijn gericht zijn één op één te herleiden naar de facturen die X aan de gemeente heeft gericht. X en de medewerker hebben afspraken gemaakt over de hiervoor beschreven werkwijze. X heeft de omzetbelasting die stond vermeld op de aan haar gerichte facturen in aftrek gebracht in haar aangiften omzetbelasting voor de jaren 2013 tot en met 2016. De Inspecteur heeft dit middels naheffingsaanslagen over deze jaren gecorrigeerd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt met de Inspecteur dat X niet als afnemer kan worden aangemerkt. Zij is geen rechtsbetrekking met de leveranciers aangegaan en er is geen sprake van inkopen en verkopen die zij voor haar eigen rekening en risico heeft verricht. Verder oordeelt de Rechtbank dat geen sprake is van een ABC-transactie, dat het doorbelasten van de facturen niet als afzonderlijke economische activiteit kan worden aangemerkt en dat geen sprake is van schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Wel wordt de naheffingsaanslag 2013 verminderd.

In zoverre is het beroep gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2013 t/m 2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
30 januari 2023
Rolnummer
20/880; 20/881; 20/882; 20/883
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2023:517
NLF-nummer
NLF 2023/0570
Aflevering
16 maart 2023
bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=2,bwbr0002629&artikel=2,bwbr0002629&artikel=3&lid=1,bwbr0002629&artikel=3&lid=1,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=37,bwbr0002629&artikel=37

Naar de bovenkant van de pagina