Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden is geplaatst in het Staatsblad van 19 juli 2022 (Stb. 2022, 308). Deze wet is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022 in werking getreden.

Over deze wet:

Om de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor burgers en ondernemers te verzachten is vanaf maart 2020 de invordering van belastingen en toeslagschulden opgeschort. Deze wet regelt dat in afwijking van de Awir aan burgers bij wie de invordering van toeslagschulden is opgeschort wegens de COVID-19-pandemie de mogelijkheid wordt geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te voldoen.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel (36 103) op 7 juli 2022 met algemene stemmen aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Toeslagen
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 juli 2022
Rolnummer
Stb. 2022, 308
NLF-nummer
NLF 2022/1481
Aflevering
28 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina