Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak verzoekt X (belanghebbende) tot herziening van de definitief geworden uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 31 maart 2020, 18/01055 en 18/01056, ECLI:NL:GHARL:2020:2774, NLF 2020/1048.

Het Hof oordeelt over het herzieningsverzoek als volgt:

  • Gegeven de aard en omvang van de aandacht die de Toeslagenaffaire, en daaraan gekoppeld het opnemen van persoonsgegevens in de FSV, in het parlement en de media heeft gekregen en nog steeds krijgt, en de uiterst giftige wijze waarop op ‘social media’ door kwaadwillenden met persoonsgegevens kan worden omgegaan, acht het Hof het meer dan denkbeeldig dat medewerkers van de Belastingdienst die zich direct bezighouden of -hielden met het administreren, be- of verwerken van gegevens van belastingplichtigen in de FSV potentieel gevaar lopen. Het Hof acht dit niet alleen een ‘gewichtige reden’ als bedoeld in artikel 8:29, lid 1, Awb, maar acht het belang dat de Inspecteur heeft bij beperkte kennisneming van die gegevens op de vermelde gronden ook zwaarder wegen dan het door X aangevoerde belang dat zij heeft bij kennisneming van die gegevens. De door de Inspecteur verlangde beperkte kennisneming van de bedoelde persoonsgegevens (namen en medewerkerscode) is dan ook gerechtvaardigd.
  • De door de Inspecteur meegedeelde beperking van de kennisneming van de BSN-nummers is echter niet gerechtvaardigd.

Het Hof stelt de Inspecteur in de gelegenheid om het Hof binnen twee weken na dagtekening van deze beslissing te berichten welke gevolgen hij aan deze beslissing verbindt.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012 en 2013
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 maart 2023
Rolnummer
21/01597; 21/01598
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:1907
NLF-nummer
NLF 2023/0633
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29

Naar de bovenkant van de pagina