Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(13)
  • Jurisprudentie(39)
  • Commentaar NLFiscaal(5)
  • Literatuur(27)
  • Recent(6)

Op www.internetconsultatie.nl is een consultatie gestart over het conceptwetsvoorstel ‘Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’.

Het doel van dit wetsvoorstel is om mismatches weg te nemen die ontstaan als gevolg van de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet in een naar de winst geheven belasting wordt betrokken. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen loopt Nederland internationaal meer in de pas. De consultatie sluit op 2 april 2021.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
4 maart 2021
NLF-nummer
NLF 2021/0617
Aflevering
25 maart 2021
Judoreg
NFB4204
bwbr0002672&artikel=8b,bwbr0002672&artikel=8b,bwbr0002672&artikel=13&lid=11,bwbr0002672&artikel=13&lid=11

X