Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd en de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

In een brief aan de Kamer van de minister en de staatssecretaris van EZK wordt een overzicht gegeven van de meest recente stand van zaken van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd. De stand van zaken is momenteel als volgt:

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het kabinet streeft ernaar om in de week van 30 maart 2020-3 april 2020 richting de Kamer te communiceren over de contouren van de maatregel. Op dat moment wordt ook duidelijk wanneer de loketten opengaan. De maatregel wordt door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld in een ministeriële regeling die gelijktijdig aan de Kamer zal worden gecommuniceerd.
 2. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Over enkele weken ontvangt de Kamer een algemene maatregel van bestuur. Gemeenten kunnen al beginnen met het verwerken van aanvragen.
 3. Compensatiemaatregel eigen bijdrage kinderopvang. Het kabinet heeft 20 maart 2020 gecommuniceerd over de eerste contouren van de maatregel, waarbij ouders gecompenseerd worden voor hun eigen bijdrage tot de maximumuurprijs. Het kabinet streeft ernaar om op zo kort mogelijke termijn nadere duidelijkheid te geven over de vorm van de compensatie en wanneer die wordt uitgekeerd. De maatregel geldt vooralsnog tot 6 april 2020 maar kan indien nodig verlengd worden.
 4. BMKB, GO, Qredits, Borgstelling Landbouw. De BMKB is open onder de nieuwe voorwaarden sinds 16 maart 2020. De aanpassing van de GO is op 27 maart 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Voor Qredits geldt dat aanvragen voor uitstel tot aflossing inmiddels kunnen worden ingediend. De Borgstelling Landbouw is sinds woensdag 18 maart 2020 open en inmiddels ook bij de grote banken operationeel.
 5. Bijzonder uitstel van betaling. Ondernemers kunnen sinds 12 maart 2020 bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart 2020 zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.
 6. Schrappen verzuimboete betalingsverzuim. Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.
 7. Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente. Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart 2020 verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat dit ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.
 8. Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
17 maart 2020 e.v.
Instantie
EZ
Datum instantie
27 maart 2020
Rolnummer
DGBI-O/20087452
NLF-nummer
NLF 2020/0785
Aflevering
2 april 2020

Naar de bovenkant van de pagina