Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) heeft de Nederlandse nationaliteit, en woonde heel 2014 in Nederland. Hij was in 2014 werkzaam in het internationaal vervoer over de Europese binnenwateren. Van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 was hij in dienstbetrekking bij werkgever A, gevestigd in Luxemburg, en vanaf 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 bij werkgever B, gevestigd in Liechtenstein. In de periode 1 september 2014 tot en met 14 september 2014 had X geen werkgever.

In zijn aangifte IB/PVV 2014 heeft X vrijstelling van premieheffing verzocht voor het gehele jaar. Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 augustus 2014 is de vrijstelling niet verleend.

X heeft daarop beroep en hoger beroep ingesteld.

De socialeverzekeringspositie van X over de periode van 1 december 2011 tot en met 31 augustus 2014 is, in het kader van afspraken gemaakt ter zitting van de CRvB naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van X, op de voet van artikel 16 Verordening 883/2004 geregulariseerd. De daartoe bevoegde autoriteiten in Nederland en Luxemburg hebben daarbij afgesproken dat voor die periode de Luxemburgse socialezekerheidswetgeving wordt toegepast.

Bij in één geschrift vervatte beschikkingen van 10 maart 2021 is het in de aanslag IB/PVV 2014 betrokken premie-inkomen verminderd tot nihil. Aangezien beide partijen eensluidend van mening zijn dat de uitspraken van de Inspecteur dienen te worden vernietigd, is het hoger beroep gegrond.

Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt de Inspecteur in de proceskosten van X tot een bedrag van € 3.106. Het aanwenden van het rechtsmiddel van hoger beroep in de fiscale kolom kan in dezen niet aan X worden tegengeworpen, aldus het Hof.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
20/00492
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11827

X