Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De belastingadviseur X was aanvankelijk verdachte geweest bij een strafrechtelijk onderzoek waaraan ook de FIOD had deelgenomen. Zijn zaak was uiteindelijk geseponeerd. Daarop volgde een onderzoek waaraan de FIOD niet meedeed en dat door de inspecteur werd gekwalificeerd als een onderzoek ten behoeve van de vaststelling van de belastingschuld van X. Deze ervoer dat – nadat het strafrechtdossier ter tafel was gekomen – echter als een onderzoek voornamelijk ten behoeve van de oplegging van een boete en verschafte de onderzoekers maar een deel van door hen verlangde gegevens. Met het Hof vindt de Hoge Raad dit standpunt van X niet door de gang van zaken gerechtvaardigd en gaat met “omkering van de bewijslast” akkoord. De Raad leert vervolgens dat de inlichtingen die X verplicht aan de onderzoekers heeft verstrekt dan wel had moeten verstrekken niet voor de oplegging van de fiscale boete mogen worden gebruikt. Dat is echter anders met de bescheiden die hij verplicht is over te leggen (zie Europese Hof voor de Rechten van de Mens 17 december 1996, Saunders, BNB1997/254). Die bescheiden kunnen wel voor de boeteoplegging van een fiscale boete worden gebruikt. Alhoewel in het geval van X sprake was van inlichtingen die hij heeft verstrekt respectievelijk had moeten verstrekken oordeelt de Raad dat de boete toch terecht is opgelegd aan de hand van de met omkering van de bewijslast vastgestelde belastingschuld. Dat volgt volgens de Hoge Raad daaruit dat de omkering van de bewijslast in dit geval reeds gerechtvaardigd werd met het niet overleggen van gevraagde bescheiden en de incomplete boekhouding. Met dit standpunt wijkt de Hoge Raad af van A-G Wattel die van oordeel is dat de fiscale boete nooit kan worden opgelegd aan de hand van de met omkering van de bewijslast vastgestelde belastingschuld.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Instantie
HR
Datum instantie
27 juni 2001
Rolnummer
35.889

Naar de bovenkant van de pagina