Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Om negatieve gevolgen van thuiswerken door grensarbeiders als gevolg van de coronacrisis te voorkomen, heeft Nederland aanvullende overeenkomsten gesloten met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. In afwijking van de geldende verdragsteksten mogen op basis van deze overeenkomsten dagen waarop wordt thuisgewerkt als gevolg van de coronamaatregelen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Hiermee worden een verschuiving van het heffingsrecht door de thuiswerkmaatregelen en daar mogelijk mee gepaard gaande (inkomens)gevolgen voorkomen. De overeenkomsten met België en Duitsland zijn op dit moment verlengd tot en met 31 december 2021. Eerder was de inschatting dat een verlenging tot het einde van 2021 afdoende zou zijn. Gelet op recente ontwikkelingen rondom de coronacrisis zal Nederland België en Duitsland benaderen voor een verdere verlenging van deze overeenkomsten.

Voor de sociale zekerheid is in Europees verband afgesproken dat thuiswerken niet leidt tot een wijziging van de lidstaat waar premies betaald moeten worden. Ook deze maatregel geldt tot 31 december 2021. Door de recente ontwikkelingen van het coronavirus in de Europese Unie staat het onderwerp van verlenging van de afspraken over de behandeling van thuiswerken op de agenda van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers op 16 en 17 december 2021.

Vanwege het korte tijdsbestek waarin de fiscale maatregelen uitgevoerd moeten worden, zijn uitvoeringsrisico’s niet uit te sluiten. De Belastingdienst doet er alles aan om de aanvullende maatregelen zo goed mogelijk uit te voeren en risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Dit schrijft de staatssecretaris (onder andere) in een brief aan de Tweede Kamer over de aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
1 oktober 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 november 2021
Rolnummer
CE-AEP/21298673
NLF-nummer
NLF 2021/2294
Aflevering
2 december 2021

Naar de bovenkant van de pagina