Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2023, 1519 van 20 januari 2023) wijzigt het Besluit fiscaal bestuursrecht. De wijziging betreft § 23, vijfde lid, en ziet op situaties waarin de Inspecteur een zogenoemde voorheffingenbeschikking (artikel 25b Wet VpB 1969) ambtshalve kan verhogen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
21 januari 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
18 januari 2023
Rolnummer
2022-26730
NLF-nummer
NLF 2023/0237
Aflevering
26 januari 2023
bwbr0002672&artikel=25b,bwbr0002672&artikel=25b

Naar de bovenkant van de pagina