Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(2)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

X (bv; belanghebbende) houdt zich bezig met de productie en levering van gipsvezelplaten en vloerelementen. De productie van gipsvezelplaten vindt in twee elkaar opvolgende productieprocessen plaats. In het eerste proces wordt door verwarming in calcinatieovens van dihydraat (droge gipsmortel) het halfhydraat gemaakt. In het tweede proces worden van het halfhydraat gipsvezelplaten voor de bouw vervaardigd. Voor de productie gebruikt X jaarlijks ongeveer 10.000.000 m3 aardgas.

De Inspecteur heeft verzoeken om teruggaaf van energiebelasting (hierna: EB) en opslag duurzame energie (hierna: ODE) voor het eerste tot en met het vierde kwartaal 2017 afgewezen.

Na het instellen van beroep heeft Rechtbank Gelderland de vrijstelling van artikel 64, lid 4, Wbm alleen op het eerste productieproces toegepast en de teruggaaf conform het (nadere) standpunt van de Inspecteur vastgesteld op € 92.103 aan EB en € 11.704 aan ODE.

X stelt in hoger beroep dat ook het tweede productieproces onder de vrijstelling valt.

Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart het hoger beroep gegrond.

Onder ‘vervaardigen’ in de zin van artikel 64, lid 4, Wbm valt niet alleen de vervaardiging van een mineraal, maar ook de vervaardiging van een product met dat mineraal. Het Hof ziet geen reden ‘vervaardigen van gips’ anders uit te leggen. Nu zowel het dihydraat als het halfhydraat wordt aangeduid als gips is het Hof van oordeel dat ‘vervaardigen van gips’ als bedoeld in artikel 64, lid 4, Wbm het gehele tweede productieproces van X omvat. Het Hof stelt de teruggaaf voor het eerste tot en met het vierde kwartaal 2017 vast op € 331.350.

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
14 december 2021
Rolnummer
20/00994; 20/00995; 20/00996; 20/00997
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11531
Auteur(s)
Jan Willem Nuis
EY
NLF-nummer
NLF 2022/0123
Aflevering
13 januari 2022
Judoreg
NFB4765
bwbr0007168&artikel=64&lid=4

X