Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(23)
  • Commentaar NLFiscaal(8)
  • Literatuur(12)
  • Recent(6)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Per 1 januari 2022 worden de mogelijkheden van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting beperkt. Tegelijkertijd worden verliezen in de tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, maar het heeft even geduurd voordat de Belastingdienst in de zogenoemde uitvoeringstoets aangaf dat de nieuwe regeling uitvoerbaar is.


Vanuit de Eerste Kamer zijn hierover aan de staatssecretaris een paar vragen gesteld.


In zijn antwoorden op deze vragen geeft de staatssecretaris onder andere aan wat de reden is dat het enkele maanden geduurd heeft voordat de uitvoeringstoets gereed was. Dat heeft te maken met het volgende:


Naar aanleiding van de augustusbesluitvorming in 2020 heeft het kabinet in de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag 2020 een nota van wijziging op het Belastingplan 2021 aangekondigd. Deze nota van wijziging zag op de beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022. Deze maatregel volgt uit een van de aanbevelingen van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals. Aangezien de tijd tussen de augustusbesluitvorming in 2020 en Prinsjesdag 2020 te kort was om de kwaliteit van een op te stellen uitvoeringstoets te kunnen garanderen, is bij de aanbieding van het Pakket Belastingplan 2021 aan het parlement volstaan met een impactbepaling met een voorlopige inschatting van de uitvoeringsgevolgen. De voorgestelde aanpassingen van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting zijn bovendien complex. Ook legt de maatregel een flink beslag op de capaciteit.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
3 november 2021
Rolnummer
2021-0000210299
NLF-nummer
NLF 2021/2128
Aflevering
11 november 2021
bwbr0002672&artikel=20

X