Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(152)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(27)
  • Recent(11)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (belanghebbende) en zijn echtgenote dreven in de vorm van een stille maatschap één onderneming op het gebied van het houden van vleeskuikens en het verbouwen van akkerbouw- en tuinbouwproducten.

X heeft vanaf 2007 cultuurgrond verpacht. In 2008 heeft hij de eigendom van 4.10.29 ha cultuurgrond verworven en die volgens hem vanaf 2009 ook verpacht. Sinds 2011 wordt alle cultuurgrond verpacht en worden er geen akkerbouw- en tuinbouwproducten meer verbouwd. De gesloten pachtovereenkomsten waren kortlopend. X heeft de cultuurgrond ook na 2011 tot zijn ondernemingsvermogen gerekend.

Hij is in 2015 gestopt met het houden van vleeskuikens.

In geschil is of bij de gedeeltelijke staking in 2011 de cultuurgrond verplicht privévermogen vormde (standpunt X) dan wel keuzevermogen vormde, waarbij X heeft gekozen voor ondernemingsvermogen (standpunt Inspecteur).

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij gedeeltelijke staking de activa van het gestaakte deel niet als verplicht privévermogen moeten worden aangemerkt. Dit betekent dat X de cultuurgrond ook na 2011 in redelijkheid tot zijn ondernemingsvermogen kon blijven rekenen, hetgeen hij ook heeft gedaan, en dat bij de staking in 2015 (van de rest) van de onderneming tot de stakingswinst behoort de boekwinst op de cultuurgrond. Gelet hierop is het hoger beroep van de Inspecteur gegrond.

In dat geval is tussen partijen in geschil of de 4.10.29 ha cultuurgrond die op 29 september 2008 is gekocht, nimmer tot het ondernemingsvermogen had kunnen worden gerekend, omdat deze grond vanaf de aankoop steeds is verpacht.

Zo deze stelling niet tardief zou moeten worden verklaard, ziet het Hof niet in waarom deze grond tot het verplichte privévermogen zou moeten worden gerekend. Het Hof volgt het standpunt van de Inspecteur.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
31 mei 2022
Rolnummer
21/00464
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:4338
NLF-nummer
NLF 2022/1149
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0011353&artikel=3.8,bwbr0011353&artikel=3.8

X