Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft in de bezwaarfase tegen de aanslagen IB/PVV 2015 en Zvw 2015 op de grond van artikel 47 AWR opnieuw om informatie gevraagd over RUS/RUT-verplichtingen, welke informatie door X (belanghebbende) in de aanslagfase niet was verstrekt. De Inspecteur stelt in een daaropvolgende informatiebeschikking, net als in een eerste informatiebeschikking, een schending van artikel 47 AWR vast voor de overeenkomsten en achterliggende berekeningen van de RUS/RUT-verplichtingen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de in geschil zijnde informatiebeschikking betrekking heeft op dezelfde tekortkoming als waarvoor de eerste informatiebeschikking is gegeven. Dat betekent dat de Inspecteur niet bevoegd was om deze tweede informatiebeschikking te geven (vgl. HR 14 oktober 2022, 21/01277, ECLI:NL:HR:2022:1439, NLF 2022/2085, met noot van Hageman). De Rechtbank vernietigt daarom de informatiebeschikking.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
23 augustus 2023
Rolnummer
22/385
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2023:5879
NLF-nummer
NLF 2023/2655
Aflevering
23 november 2023
bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a

Naar de bovenkant van de pagina