Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op 1 oktober 2021 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ (35 496) aan te houden. Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2, waardoor het wetsvoorstel in de ogen van het vorige kabinet moest worden bezien binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen, die mogelijk in de formatie zou worden gevoerd.

Door de beoogde overgang van het huidige box 3-stelsel naar een heffing op basis van werkelijk rendement worden de verschillen tussen box 2 en box 3 kleiner. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid bestaan om de heffing in box 2 uit te stellen door om fiscale redenen geen dividend te laten uitkeren en in plaats daarvan geld uit te lenen aan de aanmerkelijkbelanghouder. Het wetsvoorstel bestrijdt deze vorm van belastinguitstel.

In het coalitieakkoord is afgesproken om dit wetsvoorstel in enigszins gewijzigde vorm voort te zetten, naar aanleiding waarvan de staatssecretaris de derde nota van wijziging aan de Kamer heeft aangeboden. Hierin wordt geregeld dat het maximumbedrag van € 500.000 wordt verhoogd naar € 700.000. De staatssecretaris heeft de Kamer verzocht om het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
24 maart 2022
Rolnummer
35 496
Auteur(s)
Almer de Beer
Grant Thornton
NLF-nummer
NLF 2022/0663
Aflevering
7 april 2022
Judoreg
NFB4919

X