Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Deliveroo Netherlands bv is opgericht in juni 2015. Zij onderhoudt een digitaal platform waarop restaurants maaltijden aanbieden die consumenten (zakelijk of privé) via dat platform kunnen bestellen. Sinds september 2015 biedt Deliveroo aan restaurants een bezorgservice. Deliveroo zorgt er dan voor dat de bestelde maaltijd per fiets bij de consument wordt bezorgd.

Deze zaak gaat niet om de vraag of de personen die voor Deliveroo werken ‘krachtens arbeidsovereenkomst in dienst’ zijn.

Centraal in deze zaak staat de vraag of Deliveroo is aan te merken als een ‘onderneming in het Beroepsvervoer over de weg’ en als zodanig valt onder de werkingssfeer van het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg (Bpf Vervoer). Daarvoor is beslissend of Deliveroo zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met het tegen vergoeding vervoeren van goederen over de weg.

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat Deliveroo hieraan voldoet en derhalve onder de werkingssfeer valt. Dit brengt onder meer mee dat Deliveroo met terugwerkende kracht vanaf 26 juni 2015 pensioenpremies dient te betalen voor de werknemers die bij haar in dienst zijn.

In cassatie komt Deliveroo op tegen dit oordeel. De klachten bestrijden de uitleg door het Hof van de zinsnede ‘vervoer van goederen over de weg’ in het verplichtstellingsbesluit en het daarin opgenomen ‘hoofdzakelijkheidsvereiste’. Daarnaast wordt betoogd dat het Hof heeft miskend dat het verplichtstellingsbesluit onverbindend is.

Volgens A-G De Bock slagen de klachten niet. Zij concludeert in deze en een parallelle cassatieprocedure (de zaak met nummer 22/00967 betreffende de werkingssfeer van de cao) tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
26 juni 2015 e.v.
Instantie
A-G
Datum instantie
24 februari 2023
Rolnummer
22/00968
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:225
Auteur(s)
mr. C.A.H. Luijken
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/0554
Aflevering
16 maart 2023
Judoreg
NFB5659

Naar de bovenkant van de pagina