Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(57)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(15)

Personen die sinds meer dan zestig dagen woonplaats hebben in Italië, mogen op grond van het toepasselijke nationale recht niet deelnemen aan het verkeer met een in het buitenland geregistreerd motorvoertuig. Zij zijn verplicht om dit voertuig in Italië te laten registreren. Deze registratie brengt, naast inschrijvingskosten en nogal ingewikkelde administratieve stappen, voor de betrokkene de verplichting mee om het voertuig in Italië opnieuw te laten keuren, in Italië de motorvoertuigenbelasting te betalen, ook voor het lopende jaar waarvoor de overeenkomstige belasting reeds in het buitenland is betaald, en een nieuwe verzekeringspolis af te sluiten met een Italiaanse verzekeringsmaatschappij.

De Giudice di pace di Massa (vrederechter Massa, Italië) heeft over deze nationale regeling prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ beantwoordt de vragen als volgt.

Artikel 63, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die het eenieder die sinds meer dan zestig dagen woonplaats heeft in die lidstaat, verbiedt om in die lidstaat aan het verkeer deel te nemen met een in een andere lidstaat geregistreerd motorvoertuig, ongeacht de persoon op wiens naam dat voertuig is geregistreerd, zonder dat rekening wordt gehouden met de duur van het gebruik van dat voertuig in eerstgenoemde lidstaat en zonder dat de betrokken persoon aanspraak kan maken op vrijstelling wanneer dit voertuig niet is bestemd om hoofdzakelijk in eerstgenoemde lidstaat duurzaam te worden gebruikt of daar feitelijk niet duurzaam wordt gebruikt.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 december 2021
Rolnummer
C‑274/20
ECLI
ECLI:EU:C:2021:1022
Auteur(s)
Luc Mengelers
Lubbers, Boer & Douma
NLF-nummer
NLF 2022/0118
Aflevering
13 januari 2022
Judoreg
NFB4761
bwbv0001506&artikel=63

X