Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze zaak is in geschil of de Inspecteur op goede gronden de zorgtoeslag van X (belanghebbende) voor de jaren 2016 tot en met 2021 definitief heeft vastgesteld op nihil.

X vindt dat het feit dat hij geen zorgverzekering heeft afgesloten niet uitmaakt voor het recht op zorgtoeslag, aangezien hij wel een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. Bovendien had de Inspecteur maatwerk moeten leveren en aan hem een voorschot moeten verlenen. Zonder voorschot is het voor hem immers financieel niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten, waardoor hij in een vicieuze cirkel terecht is gekomen.

Rechtbank Den Haag stelt de Inspecteur in het gelijk. Een betrokkene heeft slechts recht op zorgtoeslag indien ten behoeve van hem in de betreffende periode een zorgverzekering is gesloten waarvoor premie als bedoeld in artikel 1, lid 1, aanhef en onderdeel d, Wzt is betaald. De zorgtoeslag is terecht op nihil vastgesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2016, 2017, 2018, 2020, 2021
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
10 februari 2023
Rolnummer
21/7842; 21/7387; 22/1374; 22/1375; 22/7901
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2023:3232
NLF-nummer
NLF 2023/0652
Aflevering
23 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina