Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(15)
  • Jurisprudentie(72)
  • Commentaar NLFiscaal(10)
  • Literatuur(119)
  • Recent(5)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

De feiten in deze zaak zijn complex en onoverzichtelijk, maar komen in de kern – voor zover in dit kader relevant – op het volgende neer. Een Zweeds elektronicaconcern wenst de aandelen van een beursgenoteerde Italiaanse dochtermaatschappij van de Italiaanse aandelenbeurs te halen. De daarvoor benodigde middelen worden via twee groepsleningen betrokken. Lening 1 aan X (belanghebbende) wordt via een kapitaalstorting (1) in een Italiaanse biedingsvennootschap aangewend voor de verwerving van een deel van de aandelen. Lening 2 wordt via een kapitaalstorting (2) door X rechtstreeks aangewend om een deel van de aandelen te verwerven. Bij Hof Den Bosch (NLF 2021/0361, met noot van Ruijschop) ging het louter nog om de renteaftrek ter zake van lening 2.

Het Hof stelt vast dat lening 2 tot 22 december 2005 verband houdt met de verwerving van de aandelen. Omdat destijds de uitbreiding van een belang geen besmette rechtshandeling was, valt lening 2 tot die datum niet onder het bereik van artikel 10a Wet VpB 1969 zoals dat toentertijd gold. Vanaf 22 december 2005 tot en met 31 december 2005 houdt lening 2 volgens het Hof verband met kapitaalstorting (2), destijds en ook nu nog een besmette rechtshandeling in de zin van artikel 10a Wet VpB 1969. Aldus is van belang of aan de dubbele zakelijkheidstoets is voldaan. Volgens het Hof is dat niet het geval, omdat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat van een onzakelijke omleiding geen sprake was.

Tegen dit oordeel heeft X met drie middelen cassatieberoep ingesteld, maar volgens A-G Wattel worden alle middelen tevergeefs voorgesteld. Hij geeft de Hoge Raad in overweging om het cassatieberoep van X ongegrond te verklaren.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2005
Instantie
A-G
Datum instantie
31 augustus 2021
Rolnummer
21/00299
ECLI
ECLI:NL:PHR:2021:780
Auteur(s)
Michel Ruijschop
BDO
NLF-nummer
NLF 2021/1870
Aflevering
7 oktober 2021
Judoreg
NFB4563
bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=15&lid=16,bwbr0002672&artikel=10a

X