Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(95)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(13)
  • Recent(20)

De vader van X (hierna: erflater) is in 2017 overleden. Erflater heeft in zijn testament X (belanghebbende) als enige erfgename benoemd en een zoon van zijn vooroverleden partner benoemd als executeur van het testament. X heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard. Zij procedeert jarenlang tevergeefs tegen de testamentair executeur om inzicht te krijgen in de omvang van de nalatenschap. Zij heeft tot op heden niets uit de nalatenschap ontvangen en zal zeer waarschijnlijk ook niets ontvangen. De executeur wordt strafrechtelijk vervolgd.

In geschil is of de aanslag erfbelasting terecht en naar een juist bedrag aan X is opgelegd. Na bezwaar is de aanslag opgelegd naar een geschatte waarde van de nalatenschap van € 325.000 en een te betalen bedrag van € 48.730.

Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de aanslag terecht maar tot een te hoog bedrag aan X is opgelegd. De aanslag is door de Rechtbank verminderd tot een aanslag naar een belaste verkrijging van € 261.860 en een te betalen bedrag aan erfbelasting van € 40.144.

X heeft hoger beroep ingesteld.

Hof Den Haag is van oordeel dat X in ernstige mate wordt getroffen door de heffing van erfbelasting. De verschuldigde belasting ten bedrage van € 40.144 leidt in haar situatie tot een individuele en buitensporige last (artikel 1EP). X heeft geen (overig) vermogen waaruit zij de verschuldigde erfbelasting kan betalen en de voldoening van de erfbelasting leidt ertoe dat haar inkomen onder de armoedegrens daalt.

Naar het oordeel van het Hof past in dit geval geen ander rechtsherstel dan vermindering van de aanslag tot een naar een belastbare verkrijging van nihil.

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
25 mei 2022
Rolnummer
21/00839
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:906
Auteur(s)
Christa van Hoek
PwC
NLF-nummer
NLF 2022/1091
Aflevering
9 juni 2022
Judoreg
NFB5051
bwbr0002226&artikel=1,bwbr0002226&artikel=1,bwbr0002226&artikel=36,bwbr0002226&artikel=36,bwbv0001001&artikel=1,bwbv0001001&artikel=1

X