Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
X (belanghebbende) heeft BPM-aangifte gedaan voor een auto met als datum van eerste toelating in de VS 1 juli 2014. De auto is in 2017 ingevoerd in Duitsland. In maart 2018 is de auto overgebracht naar Nederland. Tenaamstelling in het Nederlandse kentekenregister heeft plaatsgevonden op 27 maart 2018. De Inspecteur heeft de door X aangegeven waarde van de auto te laag geacht en heeft daarom een naheffingsaanslag BPM opgelegd.

De auto is voorzien van twee onderdelen die afwijken van de Europese uitvoeringen: de koplampen bevatten bepaalde reflectoren die in Nederland niet zijn toegestaan en de klimaatregeling kan de temperatuur alleen in Fahrenheit weergeven.

In de aangifte is ervoor gekozen de afschrijving te bepalen met behulp van een taxatierapport. In het taxatierapport wordt rekening gehouden met te maken kosten voor het vervangen van de afwijkende onderdelen.

In hoger beroep was bij Hof Arnhem-Leeuwarden uiteindelijk nog in geschil of een waardevermindering van € 1.000 wegens de afwijkende onderdelen, als waardevermindering ten opzichte van de volgens koerslijst geldende inkoopwaarde, in aanmerking moet worden genomen.

Het staat vast dat de auto als zodanig (Amerikaanse variant) niet voorkomt in de door X gekozen koerslijst, in die zin dat daarin niet kan worden gekozen voor de Amerikaanse uitvoeringen van koplampen en klimaatregeling. Dus hebben partijen, daarin gevolgd door het Hof, aansluiting gezocht bij de wel in de koerslijst voorkomende Europese uitvoering van de auto. Volgens het Hof is een correctie op de koerslijstwaarde – anders dan de Inspecteur heeft gesteld – niet beperkt tot het geval van schade aan de auto. Het Hof acht het aannemelijk dat hier sprake is van een waardevermindering van ten minste € 1.000 en heeft de uitspraak van Rechtbank Gelderland bevestigd.
Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
29 juni 2021
Rolnummer
20/00756
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:6297

X