Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 17972) bevat een goedkeuring voor de teruggaaf van belasting op grond van artikel 29 Wet OB 1968 in verband met verleende kortingen bij de levering van energie. Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 juli 2022 en werkt terug tot 1 juli 2022.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
1 juli 2022
Rolnummer
2022-173774
NLF-nummer
NLF 2022/1409
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0002629&artikel=29,bwbr0002629&artikel=29

Naar de bovenkant van de pagina