Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De AFM heeft BinckBank een boete opgelegd omdat de bank volgens de AFM in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014 reclame-uitingen voor Alex Vermogensbeheer heeft gedaan die onduidelijk en misleidend zijn (overtreding van artikel 4:19, lid 2, Wft.) Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van BinckBank daartegen ongegrond verklaard. Tegen dit oordeel heeft Binckbank hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB).

Het CBB oordeelt dat weliswaar sprake is geweest van onduidelijke en misleidende reclame-uitingen, maar dat er reden is de boete te matigen wegens schending van het nemo tenetur-beginsel (niemand kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken).

Het CBB komt tot de slotsom dat in dit geval een matiging met 25% van het basisboetebedrag is aangewezen, zodat een boete van ā‚¬ 625.000 passend en geboden is.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012-2014
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum instantie
7 mei 2019
Rolnummer
18/451
ECLI
ECLI:NL:CBB:2019:177
bwbr0005537&artikel=5:16,bwbr0005537&artikel=5:17,bwbr0005537&artikel=5:20

Naar de bovenkant van de pagina