Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur
  • Recent(4)

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

V&A 21-008 met de voorlopige bedragen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa Uitv.besl. LB 1965 en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 is vervallen. De betreffende bedragen zijn inmiddels definitief vastgesteld. De voor 2022 geldende AOW-franchises en de AOW-bedragen van artikel 10aa Uitv.besl. LB 1965 zijn opgenomen in het Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
4 januari 2022
NLF-nummer
NLF 2022/0130
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0002489&artikel=10aa

X