Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

VP Capital nv (hierna: VP) is een vennootschap die in 1995 in Luxemburg is opgericht en daar ook haar zetel had. VP bezat pakketten aandelen die waardeverminderingen hadden ondergaan. Zij heeft die waardeverminderingen in mindering gebracht op haar fiscaal resultaat in Luxemburg, waardoor haar overdraagbare verliezen zijn toegenomen. Door haar verliespositie heeft VP geen gebruik kunnen maken van die overdraagbare verliezen in Luxemburg.

Na die transacties heeft VP in mei 2009 haar statutaire zetel van Luxemburg naar België verplaatst en is zij een vennootschap naar Belgisch recht geworden. Na de zetelverplaatsing heeft VP een deel van de waardeverminderingen die zij had geboekt toen haar statutaire zetel zich nog in Luxemburg bevond, teruggenomen.

Volgens de Belgische fiscus dienen deze waardevermeerderingen te worden belast.

Het Hof van Cassatie van België vraagt zich af of de nationale Belgische regeling strijdig is met het vrij verkeer van vestiging en heeft hierover aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

Het HvJ antwoordt op de vraag dat artikel 49 VWEU zich niet verzet tegen een nationale fiscale regeling op grond waarvan waardestijgingen op aandelen in vennootschappen die door een vennootschap in een lidstaat na de verplaatsing van haar statutaire zetel naar die lidstaat zijn geboekt, worden behandeld als uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden zonder dat in aanmerking wordt genomen of die aandelen ertoe hebben geleid dat die vennootschap waardeverminderingen heeft geboekt toen zij fiscaal ingezetene van een andere lidstaat was.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
10 november 2022
Rolnummer
C‑414/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:871
bwbv0001506&artikel=49

Naar de bovenkant van de pagina