Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(177)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(25)

Aan X (belanghebbende) zijn 40 naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd gedurende de periode van 2 maart 2020 tot en met 27 april 2020. X beschikte over een parkeervergunning die geldig was tot en met 29 februari 2020. In de bezwaarfase zijn negen naheffingsaanslagen vernietigd.

In geschil is of de resterende 31 naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat hiervan 30 naheffingsaanslagen in beginsel terecht zijn opgelegd.

X is op 13 maart 2020 voor het eerst op de hoogte geraakt van het feit dat er naheffingsaanslagen parkeerbelasting werden opgelegd. Op 18 maart 2020 heeft zij een nieuwe parkeervergunning aangevraagd waarbij zij de melding kreeg dat ze op de wachtlijst zou worden geplaatst. Met ingang van 1 mei 2020 is de nieuwe parkeervergunning verleend.

De Rechtbank oordeelt dat de 3 naheffingsaanslagen in de periode van 14 maart 2020 tot en met 18 maart 2020 terecht zijn opgelegd en acht dit niet disproportioneel.

Vanaf 18 maart 2020 zijn in ruim een maand tijd 27 naheffingsaanslagen opgelegd. Volgens de Rechtbank valt niet uit te sluiten dat X in deze periode vanwege een thuisquarantaine door het coronavirus, haar huis niet heeft kunnen verlaten om haar auto te kunnen verplaatsen, zoals zij heeft gesteld. De door de Heffingsambtenaar overgelegde foto’s die het tegendeel aannemelijk moeten maken zijn onvoldoende duidelijk.

De Rechtbank oordeelt dat het onder de gegeven omstandigheden zonder enig onderzoek opleggen van 27 naheffingsaanslagen in een tijdsbestek van 38 dagen disproportioneel is en in strijd komt met wat van een zorgvuldig handelende overheid mag worden verwacht. De Rechtbank laat 5 van de na 18 maart 2020 opgelegde naheffingsaanslagen in stand.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
10 maart 2020 tot en met 30 april 2020
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
20 december 2021
Rolnummer
20/9226
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6525
NLF-nummer
NLF 2022/0075
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0005416&artikel=225

X