Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(4)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(223)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(16)

In deze zaak is het beroep van X (belanghebbende) wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.


Het tegen deze uitspraak ingestelde verzet wordt door Rechtbank Zeeland-West-Brabant ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de Rechtbank is bij de in verzet bestreden uitspraak terecht en op goede gronden geoordeeld dat het beroepschrift niet tijdig is ingediend. De Rechtbank heeft daarbij terecht de leesbare poststempel op de envelop waarin het beroepschrift is verzonden, als bewijsrechtelijk uitgangspunt genomen voor het bepalen van de dag van terpostbezorging. X heeft niet gesteld dat het poststuk voor de datum van afstempeling ter post is bezorgd.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
14 oktober 2021
Rolnummer
20/9509;20/9510
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:5219
NLF-nummer
NLF 2021/2141
Aflevering
11 november 2021
bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=8:54,bwbr0005537&artikel=8:55

X