Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(18)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(10)
  • Jurisprudentie(379)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(15)
  • Recent(34)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Dit besluit (Stcrt. 2021, 44622) actualiseert het Besluit fiscaal bestuursrecht van 9 mei 2017, 2017-1209 (Stcrt. 2017, 28270), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, 2020-27173 (Stcrt. 2020, 66541). Naast enkele redactionele verbeteringen is het besluit op diverse punten verduidelijkt en geactualiseerd.


Het Besluit fiscaal bestuursrecht is een verzamelbesluit met beleidsregels op het terrein van het fiscale bestuursrecht. Het besluit heeft vooral betrekking op het formele belastingrecht, maar gaat ook in op enkele civielrechtelijke aspecten. Dit besluit is met ingang van 30 oktober 2021 in werking getreden.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
30 oktober 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 oktober 2021
Rolnummer
2021-9584
Auteur(s)
Tom Noë
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2021/2163
Aflevering
18 november 2021
Judoreg
NFB4645
bwbr0002320&artikel=6,bwbr0002320&artikel=8,bwbr0002320&artikel=9,bwbr0002320&artikel=13,bwbr0002320&artikel=30k,bwbr0002320&artikel=52,bwbr0002320&artikel=53a,bwbr0002320&artikel=64,bwbr0002320&artikel=67,bwbr0005537&artikel=1:3,bwbr0005537&artikel=2:2,bwbr0005537&artikel=2:15,bwbr0005537&artikel=4:12,bwbr0005537&artikel=6:6,bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=7:10,bwbr0005537&artikel=8:7,bwbr0005537&artikel=9:1

X