Direct naar content gaan

Samenvatting

In het Besluit rechtsherstel box 3 (28 juni 2022, 2022-176296, Stcrt. 2022, 17063) dat in wetgeving zal worden vastgelegd, heeft de staatssecretaris uitgewerkt op welke wijze het nieuwe voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022 wordt berekend. Bij binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden voor wie op basis van een belastingverdrag of eenzijdige regeling recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting, sluit de systematiek zoals die is opgenomen in het BvdB 2001 niet volledig aan bij de berekeningswijze in het Besluit rechtsherstel box 3. Dit besluit (Stcrt. 2022, 20318 van 1 augustus 2022), dat ook in wetgeving zal worden vastgelegd, bevat daarvoor een goedkeuring. Deze goedkeuring geldt uitsluitend voor situaties waarin toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 resulteert in een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen. Dit besluit is op 2 augustus 2022 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2 augustus 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 juli 2022
Rolnummer
2022-199150
NLF-nummer
NLF 2022/1561
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0012095&artikel=24,bwbr0012095&artikel=24

Naar de bovenkant van de pagina