Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(70)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)

Met dagtekening 7 september 2018 zijn aan X (bv; belanghebbende) over de tijdvakken 2013 tot en met 2017 naheffingsaanslagen in de loonheffingen opgelegd. Bij beschikkingen is daarbij telkens belastingrente berekend en over de jaren 2016 en 2017 is een boete opgelegd.


Partijen zijn ter zitting van Hof Arnhem-Leeuwarden bij wijze van compromis overeengekomen dat de naheffingsaanslagen worden verminderd tot € 8.000 per naheffingsaanslag, en dat de boetebeschikkingen en de belastingrentebeschikkingen worden vernietigd. Het Hof veroordeelt de Inspecteur conform het puntenstelsel van het Bpb in de proceskosten van X tot een bedrag van € 3.366.


Het Hof ziet aanleiding om bij de onderhavige uitspraak een richtsnoer op te nemen dat het Hof vanaf heden, evenals de andere Gerechtshoven, hanteert voor beslissingen over de (proces)kostenvergoeding. Het richtsnoer is omwille van de leesbaarheid als bijlage bij deze uitspraak gevoegd en maakt daarvan onderdeel uit.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013-2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
20/01009;20/01010;20/01011;20/01012;20/01013
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:10307
Auteur(s)
Eddo Hageman
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2021/2259
Aflevering
2 december 2021
bwbr0006358&artikel=2

X