Direct naar content gaan

Samenvatting

De Hoge Raad heeft in de onderhavige zaak op 15 juli 2022 (20/02096, ECLI:NL:HR:2022:1086, NLF 2022/1433, met noot van Bobeldijk) arrest gewezen (renteaftrek in private-equity-overnamestructuur).

Nadien heeft de Hoge Raad ambtshalve geconstateerd dat het arrest in rechtsoverweging 4.3, tweede alinea, eerste volzin, een misslag bevat die redelijkerwijs voor partijen kenbaar was, en die verbetering behoeft.

Het betoog van middel IV hield blijkens het beroepschrift in cassatie in dat op de vervaldata wél (in plaats van niet) vaststond, of zo goed als zeker was, dat de vervallen rentetermijnen geheel of ten dele niet zouden worden betaald.

Rechtsoverweging 4.3, tweede alinea, eerste volzin, van het arrest van 15 juli 2022 wordt daarom gewijzigd als volgt:

‘Voor zover het middel betoogt dat op de vervaldata vaststond of zo goed als zeker was dat de vervallen rentetermijnen geheel of ten dele niet zouden worden betaald, kan het niet tot cassatie leiden, alleen al omdat de Inspecteur dit in hoger beroep niet heeft gesteld.’

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2010-2011
Instantie
HR
Datum instantie
7 oktober 2022
Rolnummer
20/02096
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1400
NLF-nummer
NLF 2022/1992
Aflevering
13 oktober 2022
bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=10a

Naar de bovenkant van de pagina