Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De activiteiten van X (belanghebbende) bestaan onder andere uit de exporthandel in tweedehandsauto’s naar Bulgarije. De handelwijze van X is samengevat als volgt. X brengt via een aanbiedingssite een bod uit op een auto. Bij acceptatie van het bod wordt de auto vooruitbetaald door X en vrijgegeven voor transport. X heeft vaste afnemers in Bulgarije. De afnemers betalen de auto tevens vooruit aan X. De afnemers zijn vervolgens verantwoordelijk voor het transport van de auto en halen in dat verband de auto op bij X.

X heeft intracommunautaire leveringen aangegeven naar Bulgarije, maar ter zake van die leveringen zijn geen intracommunautaire verwervingen aangegeven door de afnemers. Volgens de Inspecteur heeft X ten onrechte het nihiltarief toegepast. Hij heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd voor het tijdvak 2017 tot een bedrag van € 478.430. Tevens is een vergrijpboete van € 119.607 opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. Behalve achteraf opgemaakte stukken is geen (andere) informatie overgelegd op basis waarvan aannemelijk is dat de afnemers in het kader van de autoverkopen uiting hebben gegeven aan het voornemen tot vervoeren van de auto’s naar een andere lidstaat.

De vergrijpboete wordt vernietigd. De Inspecteur heeft niet doen blijken dat X grove schuld kan worden verweten. X mocht zijn (toenmalig) adviseur voor voldoende deskundig houden. Verder is onder meer niet betwist dat X zorgvuldig heeft samengewerkt met haar adviseur door alle beschikbare informatie te verstrekken.