Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 16683 van 1 juli 2022) geeft nader inzicht in de standpunten van de staatssecretaris met betrekking tot de winstallocatie aan vaste inrichtingen. Het doel van dit besluit is om duidelijkheid te geven over de wijze waarop de Belastingdienst de winstallocatie aan vaste inrichtingen beoordeelt.

De ontwikkelingen op het gebied van de winstallocatie aan vaste inrichtingen, waaronder de resultaten van het BEPS-project van de OESO, zijn aanleiding tot een actualisering van het besluit van 15 januari 2011, IFZ2010/457M, Stcrt. 2011, 1375. In dit besluit is aandacht voor de introductie van de objectvrijstelling in de Wet VpB 1969 in 2012, is een aantal redactionele wijzigingen aangebracht en zijn verwijzingen naar andere besluiten en documenten geactualiseerd. Dit besluit is met ingang van 2 juli 2022 in werking getreden. Het besluit van 15 januari 2011, IFZ2010/457M is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 juni 2022
Rolnummer
2022-0000143421
Auteur(s)
Michel van Dun
PwC/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2022/1444
Aflevering
28 juli 2022
Judoreg
NFB5161
bwbr0002672&artikel=15e&lid=6,bwbr0002672&artikel=13b&lid=1,bwbr0002672&artikel=13b&lid=2,bwbr0002672&artikel=15&lid=1,bwbr0002672&artikel=15&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina