Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(39)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(4)

X (belanghebbende) is huurder van een tanklichter die beschikt over vier bunkertanks voor de opslag van gasolie voor de aandrijving van het schip. De kosten van de gasolie komen voor rekening van de eigenaar van het schip. Aan X is na een controle een naheffingsaanslag accijns van € 3.771 en voorraadheffing van € 61 opgelegd.


In geschil is of de naheffingsaanslag terecht aan X is opgelegd en meer in het bijzonder of voldaan is aan de voorwaarden voor vrijstelling van accijns voor minerale olie die wordt gebruikt voor de aandrijving van een schip. Niet in geschil is dat uit een monstername is gebleken dat de 7.700 liter gasolie uit de bunkertank aan de achterzijde aan stuurboordzijde niet aan de wettelijke eisen voor een vrijstelling voldoet.


Rechtbank Gelderland oordeelt dat de regels van de Hoge Raad (6 augustus 2021, ECLI:NL:HR:2021:1187, NLF 2021/1650, met noot van Hollebeek) over de bewijslastverdeling betreffende de opslag van gasolie in schepen ook gelden voor de opslag van minerale olie in bunkertanks. Volgens de Rechtbank heeft X de herkomst van de 7.700 liter gasolie voldoende aangetoond. X heeft met een sluitende bunkeradministratie in combinatie met de overgelegde laad- en losbewijzen waaruit blijkt dat zij voorafgaand aan de controle gedurende een periode van drie maanden geen gasolie heeft vervoerd, het vermoeden van de Inspecteur dat in de onderhavige zaak sprake is van afroming van gasolie uit de ladingtank ontzenuwd. X is erin geslaagd om het vermoeden te ontzenuwen dat de minerale olie niet eerder in de heffing is betrokken.


De naheffingsaanslag wordt vernietigd.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
18 oktober 2021
Rolnummer
20/3097
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:5513
NLF-nummer
NLF 2021/2254
Aflevering
25 november 2021
bwbr0005251&artikel=2,bwbr0005360&artikel=34

X