Direct naar content gaan

Samenvatting

The Escape Center (België), een vennootschap met winstoogmerk en btw plichtig voor de activiteit van fitnesscentra, verleent personen toegang tot ruimten waar zij op toestellen hun conditie kunnen verbeteren en hun spieren kunnen ontwikkelen. Het gebruik van de fitnesstoestellen vindt ofwel individueel ofwel in groep plaats, al dan niet met een beperkte begeleiding. Zij biedt ook personal training en groepslessen aan.
Na een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen is zij van mening dat op haar totale activiteit het verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van het normale btw-tarief van 21% toepasselijk is.
De Belgische belastingdienst is het hiermee niet eens. In het kader van een procedure hierover heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.
Het HvJ antwoordt op de vraag dat artikel 98, lid 2, Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met punt 14 van bijlage III bij deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat een dienst die bestaat in de toekenning van het recht gebruik te maken van de sportaccommodaties van een fitnesscentrum en in de verstrekking van individuele begeleiding of begeleiding in groep, mag worden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief wanneer deze begeleiding verband houdt met het gebruik van deze accommodaties en noodzakelijk is voor de beoefening van sport en lichamelijke opvoeding of wanneer die begeleiding bijkomend is bij het recht gebruik te maken van die accommodaties of het daadwerkelijke gebruik van die accommodaties.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015 t/m 1e kwartaal 2018
Instantie
HvJ
Datum instantie
22 september 2022
Rolnummer
C‑330/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:719
celex32006l0112&artikel=98

Naar de bovenkant van de pagina