Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de evaluatie van de energiebelasting (EB) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze evaluatie is aangekondigd in bijlage 10 van de Miljoenennota 2020 en is uitgevoerd door het onderzoeksbureau CE Delft. Doel van de evaluatie is het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van fiscale regelingen in de EB, een evaluatie van de EB als geheel, de tariefstructuur en het onderzoeken van de interactie van de EB met de energietransitie. De evaluatie richt zich op de periode van de introductie (1996) tot en met 2019.

In deze evaluatie wordt ook aandacht besteed aan de dubbele energiebelasting bij batterijopslag. Het voornemen is om de huidige dubbele energiebelasting bij energieopslag achter een zelfstandige grootverbruikersaansluiting weg te nemen per 1 januari 2022.

Het ministerie van I&W heeft PwC gevraagd een onderzoek te doen naar het maatschappelijk belang en het potentieel van bi-directioneel laden en knelpunten en oplossingsrichtingen in wet- en regelgeving.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
1996-2019
Instantie
MvF
Datum instantie
20 april 2021
Rolnummer
2021-0000068570
Auteur(s)
Jan Willem Nuis
EY
NLF-nummer
NLF 2021/0940
Aflevering
6 mei 2021
Judoreg
NFB4309
bwbr0007168&artikel=1,bwbr0007168&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina