Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit besluit (Stcrt. 2021, 50949) wijzigt het besluit van 12 juni 2008 (CPP2008/1137M). De wijziging betreft een wijziging van het beleid met betrekking tot het verlenen van uitstel van betaling voor naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting, het verrekenen van belastingteruggaven na homologatie van zogenoemde WHOA-akkoorden (Wet homologatie onderhands akkoord) en toepassing van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) alsmede een aantal benodigde technische en redactionele wijzigingen. Daarnaast wordt de tekst van artikelĀ 17.1 conform een eerdere toezegging aan de Eerste Kamer gewijzigd. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
2021-239396
Auteur(s)
Ton Tekstra
Blauw Tekstra Uding
NLF-nummer
NLF 2022/0162
Aflevering
20 januari 2022
Judoreg
NFB4773

X