Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(11)
  • Jurisprudentie(162)
  • Commentaar NLFiscaal(10)
  • Literatuur(23)
  • Recent(6)

Deze conclusie van A-G IJzerman gaat over de geruislozeterugkeerfaciliteit (artikel 14c Wet VpB 1969). De principiële kwestie betreft de vraag of verhuur van vastgoed (in dit geval een groot aantal garageboxen en bedrijfsruimten met een totale waarde van € 10 miljoen) als een onderneming in de zin van artikel 3.2 Wet IB 2001 moet worden beschouwd. Zowel Rechtbank Gelderland als Hof Arnhem-Leeuwarden hebben geoordeeld dat de activiteiten niet als onderneming kunnen worden aangemerkt, waardoor geen beroep kan worden gedaan op de geruislozeterugkeerfaciliteit. Ook voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van artikel 35b SW 1956 is geoordeeld dat geen sprake is van een onderneming.

Tegen dit oordeel hebben de bij deze zaak betrokken belanghebbenden cassatieberoep ingesteld, maar A-G IJzerman geeft de Hoge Raad in overweging om dit ongegrond te verklaren.

De A-G meent dat het Hof bij zijn oordeel dat de werkzaamheden van de vennootschap niet meer omvatten dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, ondanks dat die werkzaamheden heel veel tijd in beslag nemen, niet uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting.

In het geval van ‘heel veel’ belegd vermogen kan ‘heel veel’ daaraan per week of maand bestede tijd namelijk nog steeds zien op werkzaamheden die als zodanig passen bij normaal vermogensbeheer, zoals administratie en het onderhouden van contacten met huurders, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke. Dat zijn ook bij groter tijdsbeslag in de visie van de A-G geen activiteiten die zijn te zien als actieve ondernemersactiviteiten, zoals het geval zou zijn bij bijvoorbeeld projectontwikkeling.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
A-G
Datum instantie
19 april 2021
Rolnummer
20/01706; 20/01707; 20/01709
ECLI
ECLI:NL:PHR:2021:408
Auteur(s)
Wouter Antonisse
Horlings Belastingadviseurs
NLF-nummer
NLF 2021/1060
Aflevering
27 mei 2021
Judoreg
NFB4340
bwbr0002226&artikel=35b,bwbr0002672&artikel=14c,bwbr0002672&artikel=14c&lid=1,bwbr0002672&artikel=14c&lid=4,bwbr0011353&artikel=3.2

X