Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(72)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(4)
  • Recent(7)
X (belanghebbende) exploiteert sinds 1994 met haar echtgenoot Y in maatschapsvorm een landbouwbedrijf (oude maatschap). Bij overeenkomst van 24 september 2015 is de oude maatschap per 1 mei 2015 ontbonden en is per die datum een nieuwe maatschap opgericht. Beide maten hebben hun deelgerechtigdheid in het vermogen van de oude maatschap ingebracht in de nieuwe maatschap. Daarnaast heeft Y het economische eigendom van de tot zijn buitenvennootschappelijk vermogen behorende onroerende zaken ingebracht in de nieuwe maatschap. In het nieuwe maatschapscontract van 30 december 2015 is onder meer een nieuwe winstverdeling vastgesteld.
Op 30 december 2015 heeft X aangifte voor de overdrachtsbelasting gedaan voor een verkrijging van 1% van het economische eigendom van de bedrijfsgebouwen, ondergrond, erf, woning en ondergrond bij de woning. Daarbij is aanspraak gemaakt op de vrijstelling van overdrachtsbelasting van artikel 15, lid 1, aanhef en onder e, Wet BRV. Volgens de Inspecteur kan echter geen beroep worden gedaan op de vrijstelling. X heeft beroep ingesteld en Rechtbank Gelderland verklaart dat gegrond.
Volgens de Rechtbank is geen sprake van een situatie dat de civielrechtelijke overeenkomst niet aansluit bij de economische werkelijkheid, zodat fiscale herkwalificatie niet aan de orde is. Verder is geen sprake van fraus legis, omdat niet is gehandeld in strijd met doel en strekking van de wet. Daarbij acht de Rechtbank van belang dat de inbreng van de onroerende zaken in dit geval niet voltooid is, omdat X niet over haar aandeel in de onroerende zaken kan beschikken. Bij voltooiing van de overdracht, bijvoorbeeld als gevolg van ontbinding van de nieuwe maatschap, zal alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.
Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
1 november 2021
Rolnummer
20/6881
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:5807
bwbr0002740&artikel=15&lid=1

X