Direct naar content gaan

Samenvatting

Hennepteler X (belanghebbende) is strafrechtelijk veroordeeld. Naar aanleiding van een op grond van artikel 55 AWR gedaan verzoek aan de officier van justitie heeft de Inspecteur informatie ontvangen van het politieonderzoek. Op basis hiervan heeft hij aan X (navorderings)aanslagen IB/PVV en Zvw opgelegd voor de jaren 2012 en 2013.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beoordeelt of de navorderingsaanslagen voor het jaar 2012 terecht en voor de juiste bedragen zijn opgelegd en of de aanslagen voor het jaar 2013 voor de juiste bedragen zijn opgelegd.

Meer specifiek is in geschil of X voor het jaar 2012 de vereiste aangifte heeft gedaan en of voor beide jaren terecht en voor het juiste bedrag een resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking is genomen. De Rechtbank komt tot de conclusie dat dat het geval is. De door de Inspecteur gemaakte schattingen zijn redelijk. X heeft het tegendeel niet aannemelijk kunnen maken.

Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012 en 2013
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
9 februari 2023
Rolnummer
21/4768; 21/4769; 21/4770; 21/4771
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2023:766
NLF-nummer
NLF 2023/0609
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=55,bwbr0002320&artikel=55

Naar de bovenkant van de pagina