Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(9)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(17)
  • Jurisprudentie(42)
  • Commentaar NLFiscaal(28)
  • Literatuur(4)
  • Recent(9)

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft op 29 april 2022 V&A 08-078 ‘Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar’ aangepast. Dit V&A behandelt de vraag wanneer een in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden prijsgegeven omdat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is. Er zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd die verder geen inhoudelijke wijziging betreffen.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
29 april 2022 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
29 april 2022
Rolnummer
V&A 08-078
NLF-nummer
NLF 2022/0894
Aflevering
5 mei 2022
bwbr0002471&artikel=18h,bwbr0002471&artikel=18h,bwbr0002471&artikel=19a,bwbr0002471&artikel=19a,bwbr0002471&artikel=19b,bwbr0002471&artikel=19b,bwbr0002471&artikel=19c,bwbr0002471&artikel=19c,bwbr0002471&artikel=19d,bwbr0002471&artikel=19d,bwbr0002471&artikel=38h,bwbr0002471&artikel=38h,bwbr0002471&artikel=38j,bwbr0002471&artikel=38j,bwbr0002471&artikel=38n,bwbr0002471&artikel=38n,bwbr0002471&artikel=38p,bwbr0002471&artikel=38p

X