Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(27)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(5)

In deze WOZ-zaak is in geschil of de Heffingsambtenaar de door X (belanghebbende) gevraagde gegevens in de bezwaarfase had moeten toezenden. De juistheid van de door de Heffingsambtenaar vastgestelde waarde van de onroerende zaak is in hoger beroep niet meer in geschil.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Heffingsambtenaar de gevraagde grondstaffel heeft overgelegd. Het kan de Heffingsambtenaar niet worden tegengeworpen, zoals de gemachtigde stelt, dat de grondstaffel naar X zelf is verzonden.

Betreffende de gegevens van – in ieder geval – de waarde-opbouw, staat tussen partijen vast dat de Heffingsambtenaar in de bezwaarfase daarover beschikte en dat hij die gegevens niet naar X heeft verzonden. Voor wat die gegevens betreft, is niet aan de toezendplicht voldaan. Het hoger beroep is gegrond.

Het Hof vernietigt de uitspraak van de Heffingsambtenaar en bepaalt dat de rechtsgevolgen van die uitspraak in stand blijven en veroordeelt de Heffingsambtenaar in de proceskosten van X tot een bedrag van € 2.164.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
31 mei 2022
Rolnummer
21/00011
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:4333
NLF-nummer
NLF 2022/1224
Aflevering
23 juni 2022
bwbr0007119&artikel=40,bwbr0007119&artikel=40

X