Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 22290) bevat het beleid voor de juridische afsplitsing in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 28 april 2021 (2021-5953, NLF 2021/1058; zie de noot van Boomsluiter in NLF 2021/1056).

De wijziging betreft de toevoeging van standaardvoorwaarde 10a met een regeling voor voortwenteling van voorheffingen over het afsplitsingstijdstip.

Dit besluit is voorzien van de volgende bijlagen:

  • Bijlage 1: Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969 (juridische afsplitsing)
  • Bijlage 2: Inwilliging; beschikking met voorwaarden
  • Bijlage 3: Afwijzing
  • Bijlage 4: Ambtsbericht
  • Bijlage 5: Inwilliging verzoek om meegeven voorwaartse verliesverrekening afsplitsende rechtspersoon
  • Bijlage 6: Inwilliging verzoek om achterwaartse verliesverrekening met voorsplitsingswinst verdwijnende rechtspersoon
  • Bijlage 7: Goedkeuring bij te laat ingediend verzoek om toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969

Dit besluit is met terugwerkende kracht tot 12 augustus 2022 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
12 augustus 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
12 december 1999
Rolnummer
2022-188692
Auteur(s)
Eva Boomsluiter
Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2022/1751
Aflevering
15 september 2022
Judoreg
NFB5211
bwbr0002672&artikel=14a&lid=3,bwbr0002672&artikel=14a&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina