Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(4)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(45)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(7)
  • Recent(12)
  • Soft Law(33)

De Hongaarse vennootschap DuoDecad heeft als hoofdactiviteit computerprogrammering. De belangrijkste afnemer van DuoDecad was de Portugese vennootschap Lalib waaraan DuoDecad tussen juli en december 2009 en gedurende het gehele kalenderjaar 2011, facturen voor een totaalbedrag van € 8.086.829 heeft uitgereikt voor verrichte diensten op het gebied van ondersteuning, onderhoud en uitvoering. De hoofdactiviteit van Lalib is het verlenen van amusementsdiensten langs elektronische weg.

Naar aanleiding van een controle heeft de Hongaarse belastingdienst een belastingschuld (HUF 458.438.000) vanwege niet betaalde btw ten laste van DuoDecad vastgesteld. Ook werd aan DuoDecad een fiscale boete opgelegd. DuoDecad betoogt dat als plaats van dienstverlening Portugal geldt.

Wat betreft de feiten van de zaak kan worden vastgesteld dat de Portugese en de Hongaarse belastingautoriteiten eenzelfde economische transactie fiscaal anders hebben behandeld. Beide lidstaten hebben btw over de betrokken transactie geheven.

De verwijzende rechter, de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) heeft hierover aan het HvJ een aantal prejudiciële vragen gesteld. Het HvJ oordeelt echter dat de verwijzende rechter enkel een groot aantal omstandigheden uiteenzet zonder aan te geven in welk opzicht de uitlegging van de bepalingen van de Btw-richtlijn die hij in zijn vragen vermeldt, moeilijkheden oplevert. Het HvJ is daarom in casu niet bevoegd om over deze zaak te oordelen.

Anders, conclusie A-G Kokott, ECLI:EU:C:2022:91.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2008, 2009, 2011
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 juni 2022
Rolnummer
C‑596/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:474
bwbv0001506&artikel=267,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=43

X